REGULAMENT CARD DE FIDELITATE

I. Dispozitii generale privind functionarea cardului de fidelitate SMYK

1. Regulamentul defineste principiile de folosire a cardului SMYK („Card”) emis de SMYK All For Kids S.R.L., identificata prin C.I.F. J40/11139/2009, C.U.I. RO 26234773 cu sediul social in Bucuresti, Bd. Primaverii nr. 19-21, sc. A, et.

2, ap. 22, capital social 11.306.500 lei (societate numita in continuare „SMYK” sau „Operatorul”). 2. Cardul poate fi folosit in toate magazinele retelei SMYK pe teritoriul Romaniei (exceptand magazinul online) .

3. Cardul se poate obtine in oricare magazin din reteaua SMYK pe teritoriul Romaniei (exceptand magazinul online), daca sunt indeplinite conditiile prevazute la punctul 4.

4. Cardul se elibereaza persoanei fizice care completeaza formularul de inregistrare indicand cel putin numele, prenumele, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail.

5. Persoana fizica poate indica, suplimentar, in cazul in care este de acord cu efectuarea de activitati de marketing direct de catre SMYK, urmatoarele date, pentru a fi folosite in acest scop:

– numarul de telefon,

– adresa postala electronica (e-mailul),

– localitatea de domiciliu,

– prenumele si sexul copilului/copiilor (daca exista),

– data nasterii copilului/copiilor (daca exista).

si sa-si dea acordul pentru prelucrarea de catre SMYK a acestor date, precum si a datelor privind tranzactiile realizate cu Cardul in scop de marketing direct, respectiv in vederea contactarii prin mesaje text (SMS) si/sau e-mailuri generale si/sau personalizate suplimentare despre produsele SMYK, potrivit optiunii sale, exprimate in Formularul de inscriere.

6. Cardul acorda posesorului dreptul la discount de 5% pentru intregul sortiment disponibil in reteaua SMYK, exceptie fac produsele din gama LEGO, la care se va aplica un procent de discount de 3%. Se poate beneficia de acest discount incepand cu prima cumparatura efectuata dupa obtinerea Cardului.

7. Discount-ul nu se aplica la achizitia cardurilor cadou si nu poate fi combinat cu alte actiuni promotionale si cupoane de discount si nici cu vanzarile de soldare, exceptand prevederile punctului 8 de mai jos. Discountul nu este valabil in cadrul magazinului online smyk.ro.

8. SMYK poate, de la sine putere si in orice perioada aleasa, oferi posesorilor Cardurilor, selectati pe baza unor criterii stabilite de SMYK, participarea la actiuni promotionale suplimentare, potrivit preferintelor acestora (e.g., in materie de istoric tranzactional, produse SMYK achizitionate anterior) sau al profilarii efectuate in legatura cu posesorii Cardurilor pe baza datelor colectate (e.g. varsta, sex) („Promotii Suplimentare”). Posesorul Cardului va fi instiintat pe cale electronica despre Promotiile Suplimentare sau prin SMS numai in situatia in care acestia si-au dat consimtamantul, in mod expres, sa fie contactati pentru aceste scopuri si prin aceste mijloace de comunicare. Instiintarea va cuprinde informatii privind principiile si conditiile Promotiei Suplimentare, precum si dreptul de a-si retrage consimtamantul si, implicit, de a nu mai primi alte comunicari in scop de marketing.

9. Pentru a beneficia de discount trebuie prezentat cardul la casa inainte de efectuarea platii pentru cumparaturile facute. SMYK isi rezerva dreptul sa onoreze si sa accepte doar cardurile nedeteriorate, respectiv cardurile cu banda magnetica si codul de bare nedistruse. In caz de pierdere sau defectare a cardului in asa masura incat face imposibila citirea benzii magnetice si a codului de bare, discountul nu va fi acordat. Exista posibilitatea de a obtine un card nou in locul celui deteriorat, daca cardurile vor fi inca disponibile, iar persoana care solicita un card nou:

a) ramburseaza cardul deteriorat

b) prezinta datele personale complete si autentice care permit identificarea ei ca la punctul 4.

10. Cardul este valabil pe durata existentei calitatii de membru in Program, care inceteaza la exercitarea dreptului de opozitie ori dupa o durata de pana la 14 ani din momentul emiterii cardului, avand in vedere categoria de bunuri comercializate de SMYK, respectiv, imbracaminte, jucarii si articole puericultura pentru copii intre 0-14 ani.

11. Numarul de carduri este limitat; drept urmare, cardurile vor fi acordate pana la epuizarea stocurilor.

12. Societatea Smyk nu va fi raspunzatoare de imposibilitatea de participare a posesorului cardului la promotiile suplimentare datorata unor cauze care sunt de partea posesorului Cardului, operatorilor de telefonie mobila, a entitatilor care presteaza servicii de acces si transmisie de date in reteaua Internet si altor terti, precum si in cazul prezentarii de catre posesorul Cardului a numarului de telefon sau a adresei de e-mail eronate sau nelizibile.

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal

SMYK, in calitate de operator, conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 2016/679, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

a) Datele marcate ca fiind necesare emiterii cardului in formularul de inscriere, precum si datele privind tranzactiile realizate cu cardul SMYK, in scopuri legate de emiterea cardului si desfasurarea programului de discount cu card. Prin semnarea formularului de inscriere, incheiati un contract cu Operatorul, in baza caruia participati la programul „Card de fidelitate SMYK”, datele furnizate, precum numele si prenumele, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail, impreuna cu datele privind tranzactiile realizate cu cardul SMYK urmand sa fie prelucrate in scopul emiterii si operarii cardului de fidelitate SMYK, in temeiul executarii contractului. Datele cu caracter personal, precum numarul de telefon si/sau adresa de e-mail vor fi utilizate doar pentru contactarea dumneavoastra in situatii specifice, precum informarea cu privire la modificarea prezentului regulament, actualizarea datelor ori alte situatii care nu presupun furnizarea de oferte ori alte tipuri de publicitate. Astfel, furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate reprezinta o obligatie necesara pentru incheierea contractului, iar consecinta refuzului furnizarii acestor date determina imposibilitatea emiterii cardului.

b) Datele marcate ca fiind necesare pentru a intra in programul de marketing, impreuna cu datele privind tranzactiile realizate cu cardul SMYK, in scopuri legate de marketing direct, in baza acordului dumneavoastra si potrivit optiunii dumneavoastra, astfel cum a fost exprimata prin formularul de inscriere. Lipsa acordului dumneavoastra de a furniza aceste date pentru a fi prelucrate de catre SMYK in scop de marketing ori retragerea acestuia nu va permite SMYK sa (mai) transmita astfel de mesaje promotionale. Datele cu caracter personal vor fi transferate catre alte entitati afiliate apartinand grupului din care face parte societatea SMYK, din Polonia, in scopuri legate de reclama, marketing si publicitate, statistica si desfasurarea programului de discount cu card, precum si catre partenerii contractuali ce colaboreaza cu SMYK in vederea efectuarii activitatilor de arhivare, stocare sau a oricaror alte forme de prelucrare a datelor cu caracter personal in numele SMYK, emiterea cardului sau transmiterea de mesaje comerciale in scop de marketing direct. SMYK este inregistrat ca operator in Registrul Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 34315. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, dupa cum urmeaza: – Pentru cardurile de fidelitate, pe perioada de valabilitate a cardului SMYK – Pentru transmiterea de mesaje comerciale, pe durata considerarii ca valabile a datelor ori a existentei calitatii de membru in program, care inceteaza la exercitarea dreptului de opozitie, intr-un termen de 3 (trei) ani de la ultima utilizare a cardului ori dupa o durata de pana la 14 ani din momentul emiterii cardului, avand in vedere categoria de bunuri comercializate de SMYK, respectiv, imbracaminte, jucarii si articole puericultura pentru copiii intre 0-14 ani. Persoana vizata are (i) dreptul de acces, (ii) dreptul de rectificare, (iii) dreptul de stergere a datelor, (iv) dreptul de restrictionare a prelucrarii, (v) dreptul de portabilitate a datelor, (vi) dreptul de opozitie, (vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, (viii) dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor, caz in care datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in scop de marketing, aceste drepturi putand fi exercitate la adresa de e-mail card@smyk.com, printr-o cerere trimisa la adresa Bdul Primaverii nr. 19-21, Et. 2, Ap. 22, Sector 1, Bucuresti sau la numarul de telefon 0314260914 si (ix) dreptul de a depune plangere in fata unei instante si/sau in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.