REGULAMENT PRIVIND SCHIMBUL SI RETURNAREA PRODUSELOR CUMPARATE IN MAGAZINELE SMYK All for kids
(denumit in continuare „Regulamentul”)
- ACTUALIZARE FEBRUARIE 2022 -

 

Regulamentul stabileste regulile de efectuare a schimbului si returnarii produselor cumparate in lantul de magazine SMYK All for Kids, administrate pe teritoriul Romaniei de catre SMYK All for Kids S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul. Timisoara Nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, Etaj 8, Cod locatie 8B, Sector 6, CP 061331, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/11139/2009, avand cod unic de inregistrare (C.U.I.) 26234773 („Vanzator”) si va fi afisat in fiecare magazin SMYK All for Kids pentru a fi accesibil tuturor clientilor astfel incat acestia sa aiba prefigurarea tuturor drepturilor lor ce decurg din prezentul.

         1. SCHIMBUL SI RETURNAREA

I. INFORMATII GENERALE

 1. Schimbul si returnarea produselor fara defecte si care respecta prevederile prezentului Regulament sunt un drept suplimentar acordat clientilor magazinelor SMYK All for Kids, de catre Vanzator.
 2. In momentul in care clientul decide sa achizitioneze unul sau mai multe produse din magazinele SMYK All for Kids, acesta, implicit, isi exprima acordul cu privire la dispozitiile Regulamentului, indiferent daca va exercita sau nu drepturile prevazute de acesta si nu va putea invoca inaplicabilitatea acestora pe considerentul ca aceste dispozitii nu i-au fost comunicate in mod expres.
 3. Vanzatorul are dreptul de a refuza schimbul sau returnarea produselor achizitionate din cadrul magazinelor SMYK All for Kids, in cazul in care cumparatorul nu a respectat conditiile de schimb sau returnare stabilite de Vanzator prin prezentul Regulament.
 4. Prevederile prezentului Regulament nu limiteaza in niciun fel drepturile care revin consumatorilor in baza prevederilor legale in vigoare, inclusiv dreptul de a depune reclamatii privind conformitatea produselor.
 5. Regulile generale de schimb si returnare se aplica produselor achizitionate la pret intreg si produselor incluse in soldarile de sezon. In cazul produselor cumparate la promotie se aplica reguli speciale.
 6. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a revizui, modifica, amenda si/sau completa prezentul Regulament, noua versiune urmand a fi aplicabila clientilor de la data afisarii acesteia in magazinele SMYK All for Kids, sau de la orice alta data stabilita unilateral de catre Vanzator.

II. DEFINITII

 1. Prin „schimbul produsului” se intelege: schimbarea de catre client a produsului achizitionat anterior, care respecta prevederile prezentului Regulament, cu oricare alt produs disponibil in oferta, la acelasi pret sau la un pret mai mare, cu conditia achitarii de catre client a diferentei de pret.
 2. Prin „returnarea produsului” se intelege predarea de catre client la casa magazinului SMYK All for Kids, a produsului cumparat anterior, care respecta prevederile prezentului Regulament. Returnarea poate fi realizata in magazinele SMYK All for Kids.

III. TERMENUL DE SCHIMB SAU RETURNARE SI MODALITATEA DE RESTITUIRE A CONTRAVALORII PRODUSULUI

 1. Produsele cumparate in orice magazin SMYK All for Kids, pot fi returnate in termen de 30 de zile incepand cu data urmatoare celei in care au fost cumparate, indiferent de ziua in care termenul mentionat se implineste, cu urmatoarele mentiuni:


- produsul/produsele pot fi inlocuite cu alte produse disponibile in oferta, la acelasi pret sau la un pret mai mare, cu conditia achitarii de catre client a diferentei de pret;

sau

- clientului i se va restitui contravaloarea produsului/produselor sub forma de numerar pentru produsul returnat, intr-o suma egala cu pretul achitat de client pentru produsul respectiv.

 

IV. PROCEDURA DE SCHIMB SI RETURNARE

 1. Schimbul sau returnarea se va efectua cu conditia prezentarii bonului fiscal, nedeteriorat si lizibil sau a facturii fiscale care atesta achizitionarea produsului din unul din magazinele SMYK All for kids.
 2. Produsul inlocuit sau returnat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) produsul sa nu prezinte urme de utilizare
  b) produsul sa se afle in ambalajul intact
  c) produsul sa aiba setul de etichete intacte.
 3. In cazul in care un client intentioneaza sa schimbe sau sa returneze un produs care, in momentul cumpararii, avea etichetele rupte, produsul poate fi schimbat sau returnat cu conditia ca acest fapt sa fie mentionat pe bonul fiscal, de catre Vanzator, in momentul achizitionarii produsului.
 4. In cazul in care un client intentioneaza sa schimbe sau sa returneze un produs care, in momentul cumpararii, prezenta deteriorari sau defecte, pentru care pretul acestuia a fost redus, produsul poate fi schimbat sau returnat cu conditia ca acest fapt sa fie mentionat pe bonul fiscal, de catre Vanzator, in momentul achizitionarii produsului.
 5. Pentru efectuarea la casa a operatiunilor de schimb sau returnare a produselor este autorizat exclusiv personalul de conducere al magazinului.
 6. In cazul inlocuirii produsului, clientul primeste un nou bon fiscal (daca produsul inlocuit a fost achizitionat singur pe respectivul bon) sau un nou bon alaturi de cel vechi (daca este inlocuit unul sau mai multe din mai multe produse cumparate intr-o singura tranzactie).
 7. Returnarea produsului va fi mentionata pe bonul fiscal.

V. EXCLUDERI DE LA SCHIMB SI RETURNARE

 1. Nu pot fi schimbate sau returnate scaunele auto pentru copii, nici monitoarele de respiratie, din considerente care tin de siguranta utilizarii acestor tipuri de produse.
 2. Nu pot fi schimbate sau returnate produsele cosmetice, scutecele sau lenjeria, din considerente de igiena.
 3. Vanzatorul poate introduce excluderi suplimentare de la schimb si returnare in cazul vanzarii de produse la promotie sau in cazul vanzarii de soldare. Aceste informatii se vor regasi de fiecare data in mesajele privind promotia si in regulamentul promotiei.

VI. PROMOTIILE

 1. Produsele cumparate la promotie pot fi schimbate sau returnate, in masura in care Vanzatorul nu stabileste altfel in regulamentul promotiei respective.
 2. Schimbul si returnarea produselor cumparate la promotie, efectuate pe durata promotiei respective, se vor realiza pe baza regulilor generale.
 3. Returnarea produselor cumparate la promotie, efectuata dupa incheierea promotiei respective, echivaleaza cu renuntarea de catre client la promotie.
 4. Returnarea produselor cumparate pe baza unui cupon de unica folosinta sau a unui cod de discount echivaleaza cu renuntarea de catre client la promotie.
 5. Schimbul produselor cumparate la promotie, efectuat dupa incheierea promotiei respective sau al produselor cumparate pe baza unui cupon de unica folosinta ori cod de discount este posibil doar prin inlocuirea cu un produs de acelasi tip, cu acelasi pret, care poate diferi doar prin dimensiune, culoare sau model.
 6. In cazul returnarii unor produse cumparate la promotie, efectuata dupa incheierea promotiei respective sau dupa utilizarea unui cupon de unica folosinta sau a unui cod de discount, clientului ii va fi restituita suma pe care a platit-o efectiv pentru produsul returnat, in conformitate cu Punctul III din Regulament.
 7. In cazul promotiilor in care reducerea este obtinuta cu conditia achizitionarii mai multor produse, returnarea echivaleaza cu renuntarea de catre client la promotie, indiferent de termenul de returnare. In aceasta situatie, returnarea este posibila doar cu conditia returnarii de catre client a tuturor produselor a caror cumparare i-a dat dreptul de participare la promotie.
 8. In cazul oricaror promotii, reduceri, solduri, cupoane, carduri sau coduri de discount, Vanzatorul poate introduce excluderi suplimentare de la schimb si returnare. Aceste informatii se vor regasi de fiecare data in mesajele privind promotia si in regulamentul promotiei.

Administrator

SMYK All for kids